Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

NEWS

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ’ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ

ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ಥಾವನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಜಿ.ಎಮ್.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಎಸ.ಒ.ಟಿ.ಪಿ ಶಿಬಿರ ಮೇ- ಜುಲೈ-2021) ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ.02-07-2021 ತಾರ್ಕೆರ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತರ್ಜಾಲಂತು ಜೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವೆಬಿನಾರ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ನುವೆಂ-ಗೊಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂ|ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಜೂನ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. “ಅಸ್ತುರಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದರೇಕಾ ಅಸ್ತುರೆನ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಅಸ್ತುರಿಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ಅಸ್ತುರಿಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾರುಪಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ” …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿ ಉಗ್ತಾವಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿ ಉಗ್ತಾವಣ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ದಿ. 12-06-2021 ತಾರ್ಕೆರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಮುಖ್ಯ ವಾವರ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೆ ಬದ್ದಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂವಾದ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿಂತ ಪಯಲೆ ಜಾವನ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕವಣ ಮುಖೇಲ ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ 2021 ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ವತೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. 2021 ವೇ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎಸ್. ಒ. ಟಿ. ಪಿ ಶಿಬಿರ) ತೀನ ದಿವಸ ಚಲಚೆ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ 28-05-2021 ತಾರ್ಕೆರ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತರ್ಜಾಲಾಂತ ಜೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಲ್ಲೆಂ. …

Read More »

ಕಥಾಪಾಠ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವೆಬಿನಾರಾಂತ್ ’ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾ’ ಇ-ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲವಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ 1970-ವ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪಿಂತ್ರಾಂ’, ‘ಮೂಗುತಿ’ ಆನಿ ‘ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ‘ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಚೆಂ ಸಂಪ್ಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ’ ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಲ್ಲಿ …

Read More »

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ‘ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’ ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲವಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ 1970-ವ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ …

Read More »

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆನಿ ಚೆರ್ಡುಂವಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ನಿಷ್ಣಾತೆ – ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಡಾ. ಪದ್ಮಾ ಬಾಳಿಗಾ ಅಂತರಲಿಂ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆನಿ ಚೆರ್ಡುಂವಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ನಿಷ್ಣಾತೆ ಅಶಿಂ ನಂವ ಪಾವಿಲಿಂ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಡಾ|ಪದ್ಮಾ ಬಾಳಿಗಾ (56) ವರಸ ಹಾನ್ನಿ 12-05-2021 ತಾರ್ಕೆರ ನಿಧನ ಪಾವಲಿಂತಿ. ಹಾನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೆವಾಧೀನ ಶ್ರೀ ಸಿ. ವಿ. ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ದೊನ್ನಿಚೆ ಧುವ. ತಾನ್ನಿ ಬಾಮುಣು ಆನಿ ಏಕ ಪೂತ ಆನಿ ಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ ಸೋಣು ಗೆಲೆಂಚಿ. ಪದ್ಮಾ ಬಾಳಿಗಾನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಮ್.ಎ. ಂತ …

Read More »

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ‘ಮೂಗುತಿ’ ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್

15 ಮಾಯ್ 2021: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲವಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ 1970-ವ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಗುತಿ ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ …

Read More »

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ’ಪಿಂತ್ರಾಂ’ ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲವಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ 1970-ವ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪಿಂತ್ರಾಂ’ ಕಥೆಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಮಾ|ಜೇಸನ್ …

Read More »