News

ದಸೆಂಬರ್ 11 ವೆರ್, ‘ಸುಕ್ಲಲಿ ಭುಂಯ್ ಫುಲುಂ’ – ಮಾ| ದೊ| ರೊನಿ ಸೆರಾವೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಶೆಂ ಜೆಪ್ಪು ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಿ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್‌ಸ್ತುತೆಚ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂಚೊ ಜಮೊ ಸುಕ್ಲಲಿ ಭುಂಯ್ ಫುಲುಂ ಪುಸ್ತಕ್ , ಬುದ್ವಾರಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ವೆರ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವೆಳಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ – 2019

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಾರಿ ದಿ. 23-11-2019 ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಟಿ.ವಿ.ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕ ದಿವಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸುವಾಳೊ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಮುಂಬಯಿಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಏಶಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಆಂಕಾಲಜಿ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ ಡಾ| ರಮಾಕಾಂತ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಕಾಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ …

Read More »

ದಸೆಂಬರ್ 7 ವೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಯುವಸಂಗಮ್ 2019

‘ದಾಯ್ಜಿ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ದಸೆಂಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಜಣಾಖಾತಿರ್ ‘ಯುವಸಂಗಮ್ -2019’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 9:45 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹೆ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಅನಿ ದಾಯ್ಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ …

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್

ಸುಕ್ರಾರಾ, ನವಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂದೆಲ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಂದ್ರು ಲಿಯೊ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಿಪ್ರಿಯನ್ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿಚೆಂ ಸೊಪಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಖರೆಂ ಜಾತಾ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶಿಕ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಸೊಪಣ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಖರೆಂ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಪಥದರ‍್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಚೊ ಪ್ರ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ ಅರ‍್ತ್‌ಕೋಶ್ ಲೋಕಾರ‍್ಪಣ್ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅರ‍್ತ್‌ಕೊಶಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಜಾಯ್ ತಾಣಿಂ sqodr39@gmail.com (9480761017) ಚೆರ್ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಂತು ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ ಕ ಪಯಲೆ ಸ್ಥಾನ

‘ನರಿಗೆ ಬುದ್ದಿಕಲಿಸಿದ ರೈತ’, ‘ಸಾರಥಿತನ ಕೈಕೊಂಡ’ ಆನಿ ‘ಸುರಸೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಹನುಮಾನ’ ಮ್ಹೊಣಚೆ ತೀನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಮುಖಾಂತರ ಯೂತ್ ಒಫ಼್ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮೌಖಿಕ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಂತು 8 ವರಸಾಚಿ ಕು. ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಡೆಕತ್ಲಾನ ಕಂಪನಿಚೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಪಯಲೆ ಇನಾಮ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕು. ದಿವಾ ಅನಂತ ಪೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಆನಿ ಡಾ| ಅನಂತ ಪೈಗೆಲೊ ಧೂವ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ …

Read More »

ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಲೆತಾ – ಡೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು

“ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ನಂತೂರಾಂತ್, ಚಿಕಾಗೊ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ಮ್‌ಭುಂಯ್. ತರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲ| ಡೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು. ತೋ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು – ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ …

Read More »

ಸೆವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆಂ ‘ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಹಮಿಲನ್’

60 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಸೆವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಸೆವಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಇಜಯ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್, ‘ಪತ್ರಿಕುದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಬ್ರದರ್ ಜುನಿಪರ್ ಹಾಚೊ ‘ಖನ್ನಾ ಘಾಲ್ಲೊ ಮೊನ್ನಾ’ ಆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಮ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ‘ನಿಶಾನಿ’ …

Read More »

ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು – ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್

ಹಾಲಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಿಕಾಗೊ ನಿವಾಸಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಸನ್ವಾರಾ, ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.00 ತೆ 6.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ‘ಏಕ್ ಮುಲಾಕತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಓಸ್ಟಿನ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !