Trending Now

NEWS

ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್

ಯರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ – ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಜೀವನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಡಾ| ಕೆ. ಜಗದೀಶ ಪಯ್ ಹಾಣಿ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೆನ್ಯೂಟಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಶ್ …

Read More »

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ :  ಪಯಲೆ ವರ್ಗಾ ಥಾವನ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಮನವಿ

ಗಳೂರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆ ಆಶಯ ಮ್ಹಣಕೆ ಪಯಲೇಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಸ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಾಳೆಂತು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಸ ಜಾವನ ಶಿಕೊವಚಾಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಾನ ಅನುಮತಿ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಸರಕಾರಾಚೆ ವತೀನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಯ ರಚನ ಕರತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾಂ ಜಾರಿಕ ಯೆವಚೆ ತಸಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕ ಅನುಗುಣ ಜಾವನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮಾತೃಭಾಸ ಶಿಕಚಾಕ ಪಯಲೇ ವರ್ಗಾ ಥಾವನೂಚಿ …

Read More »

ನಾನು ಮರೋಲ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ನವೊ ಸಂಯೋಜಕ್

ಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ವಿಮರ್ಷಕ್ , ಲೇಖಕ್ , ನಟ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ( ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಫಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ) ಹೊ ಯು.ಎ.ಇಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ “ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್” ಹಾಚೊ 2020 – 2022 ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ .ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್  ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್  ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಟಾ ತಶೆಂಚ್ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೋಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪೆರ್ಲಾ ಹೆ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.ದಾಯ್ಜಿ …

Read More »

ಕರ್ನಾಟಕ್-ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಕ್ ನವೊ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್

ಸೂರ‍್ಚ್ಯಾ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್-ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಚವ್ದಾವ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಸಭೆಂತ್ ಬೊ. ಮಾ. ಬಾ. ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೊಜ್ ನವೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಆದಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೆರಾಂವ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬೊ. ಮಾ. ಬಾ. ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸೊಜ್ ಗಾಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೆ. 1982 ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಒಡ್ದಿಂತ್ ಭಿತರ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ. ಕೆ.ಪೈ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ

ದಿ. ಕೆ. ಕೆ ಪೈ ಹಾಂಗೆಲೆ  ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ದಿ. 26-06-2020 ತಾರ್ಕೆರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲೆಂ. ದಿ. ಕೆ. ಕೆ. ಪೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದ್ದಲ ಆನಿ ತಾನ್ನಿ ಸಮಾಜಾ ಖಾತಿರ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ ದಿಲೆಲೆ ಅಪಾರ ದೇಣೆ ಸ್ಮರಣ ಕರನ ಆಯಲೆ ಮುಖೇಲ್     ಗಣ್ಯಾಂನಿ ಹಾರಾರ್ಪಣ ಕರನ ಗೌರವ ದಿಲೆಂ. …

Read More »

ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಪರಿಂ – ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾಞ

ಆಜ್ ಸಭಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ವಾಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂ ಕರುನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸುನ್ ದೆವಾಪರಿಂ ವಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಪರಿಂ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಾಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಆಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾರ‍್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ …

Read More »

ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ ವಿತರಣ

‘ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ’ ಆನಿ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ’ ಸಹಯೋಗಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾವನ ಮಾಗಶಿ ಆಸುಚೆ ಕೊಂಕಣಿ 2500 ಕುಟುಂಬಾಕ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ ವಿತರಣ ಕೆಲಾಂ. ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಕ್ಷಮತಾ ಯುವ ಸಮಾವೇಶ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2020

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಚಾ ಕಾಲೇಜ ಆನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ರೂಪಿಸಿಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಯೋಜನಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಂಗಳೂರಾಂತ ದಿ. 06.03.2020 ತಾರ್ಕೆರ ಟಿ. ವಿ. …

Read More »

ಸಾಧನಾ (ರಿ) ಉಧ್ಯಮ್ ಸಂಘಟನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ‘ಸಾಧನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -2020’ – ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆ

ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚೊಂ ಎಕ್ತಾರ್ – ಸಾಧನಾ (ರಿ) ಉಧ್ಯಮ್ ಸಂಘಟನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಾಧನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -2020’ ಖಾತಿರ್ ಉಧ್ಯಮಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅನಿವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ (NRI), ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಜಿವಿತಾವಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ , ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಅನಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ  ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮೇಯಾಚಾ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !