News

ಉತರ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ದರ್ಯಾತೆದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಾತ್ – ಎರಿಕ್ ಡೆ’ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

“ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಪಯ್ಕಿ ಕವಿತಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಥರಾವಳಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ದರ್ಯಾತೆದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎರಿಕ್ ಡೆ’ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಕೊಂಕಣ್ ಘರ್, ರಿಯಾದ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್. ತೋ ಝೇವಿಯರ್ ಸಭಾಭವನ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಿರಂತರ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಂಗಳೂರಚೆ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ನೇಮಣೂಕ ಜಾಲೆಲೆ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಚಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾನ್ನಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇವಾ ಸಂಘಾಚೆ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸಾಚೆ ‘ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂತಿ. 2019 ಆಗಸ್ತ 18 ತಾರ್ಕೆರ ಸುಜೀರ ಸಿ.ವಿ.ನಾಯಕ್ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ ರೂ. 10,000/- ನಗದ ಆನಿ ಫ಼ಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ದಿವಚೆ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಎಮ್.ಎ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಂತ ಪಯಲೆ …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

ವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಶೆಂ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ. ಎ., ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬಾರ್ಕೂರ್ …

Read More »

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 11 ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್

ಕವಿ , ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ದಿವೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಯ್ತಾರಾ 2019 ಅಗೋಸ್ತ್ 11 ವೆರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೇವ್ಸ್ ರೋಡ್, ಅಂಧೇರಿ (ಮುಡ್ಲಾ) ಗ್ಯಾನ್ ಆಶ್ರಮಾಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 11.00 ಪಾಸುನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.00 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ …

Read More »

‘ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಖರೊ ಮನ್ಶ್ಯಾಶೆಗುಣ್’ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ನಯ್. ಪದಾಂ - ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಮನ್ ಫುಲ್ತಾ. ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ,  ತಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಯಾಂಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಶೆಗುಣ್. ವಿ ಕೇರ್ ವಿ ಶೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಮಾರಿಫಾತ್ - ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಸಂಗಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕೆವಿನಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೆವಿನಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಖಾತಿರ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ " ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ. ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ರಿಯಾದ್ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟಾವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿ ಕೇರ್ ವಿ ಶೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಥಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಭೇಟಿ

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಚೆ 102 ಸದಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ 26-07-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ ಭೇಟ ದಿಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದ್ದಲ ಆನಿ ಕೆಲೆಲೆ ಕಾರ್ಯವಿಶಿಂ ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ರೂಪಿಸಿಲೆಲೆ ವಿಜನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ -2030 ಬದ್ದಲ ವಿವರಣಾ ದಿಲೆಂ. ಸಂತ ಅಲೊಶಿಯಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ …

Read More »

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಘರಾಂನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 9 ಥಾವ್ನ್ – ‘ಕಂತಾರ್’

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನೆಟ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾನ್, ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಫಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕರಾವಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಪೊಲಿಸಾಂತ್, ಉಡುಪಿ – ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಐ …

Read More »

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2019 – ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾವಾರಿ ದೋನ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ …

Read More »

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2019

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆ| ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಆನಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ ಪತ್ರಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ, ದೋನ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್, 3000 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾನಾಶೆಂ ಅನುವಾದಿತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ತಶೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, 2000 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾನಾಶೆಂ, ‘ಕೊಂಕಣಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !