Trending Now

NEWS

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ನವೀನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾತೃ ದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ 55 ವೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಹಯೋಗಾನ ಮಂಗಳೂರು – ಪಡೀಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮಾ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲಾಂ. ದಿವಂಗತ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯಾ ಹಾಂಗೆಲೆ 55 ವೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣ ಸಂಧರ್ಭಾರ ದಿ. 19-12-2020 ತಾರ್ಕೆರ ಪಡೀಲ್ ಜಂಕ್ಷನಾಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಲಾಪ್ರತಿಮೆಕ ಗೌರವ ದೀವನ ಮಾಲಾರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಕ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಜನಾಂಕ ಉಪಯೋಗ …

Read More »

ಸನ್ವಾರಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಿನೊದಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ತರುಣ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿನೊದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ತಿಸ್ರೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಫೆಲಿಸ್ ನೆವಿಡಾಡ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸನ್ವಾರಾ 19 ದಸೆಂಬರ್ 2020ವೆರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ ಆಸುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಶೆಂಭರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3.30 ವ್ಹರಾರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಸುವಾಳೊ ಚಲ್ತಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಯಾಯ್ತೆ ಮೊಲಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರುಣ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ ಉಮೆದ್ ಭರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Read More »

ಕಥಾಪಾಠ್ – 4: ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯೊ ವಿದೇಶಿ ಕಥಾ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ-ಅಧ್ಯಯನ್ ಶಿಂಕಳೆಚಿ ಚೊವ್ತಿ ಶಿಂಕಳ್ (ವೆಬಿನಾರ್) ದಸೆಂಬ್ರ್ 6 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ; ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ/ವಿದೇಶಿ ಕಥಾ. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾಲಿನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ …

Read More »

ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಳರ್ಣೆಕರಾಚಿ ಏಕ್ ಯಾದ್

ಅಕ್ತೋಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ, ವರಿಶ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ; ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಳರ್ಣೆಕರ್ ಹಾಂಚಿ ಯಾದ್ ಕಾಡುನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಂಘಟನ್ ಅಶೆಂ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ದೇಣ್ಗೆಚಿ ಯಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ 21 ನವೆಂಬರ್ 2020 ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಾನ ಸಾಹಿತಿ, ತಜ್ಞ ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಅಂತರಲೊ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರಸಿಂತ ನಾಂವ ಪಾವಿಲೊ ಸೋಂದೆ ಘರಾಣೆಂತ ಜಲ್ಮಲೆಲೊ ಆನಿ ಕುಮಟಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರನ ಮುಖಾರಿ ಮುಂಬಯಿಕ ವಚುನ ಮಫತಲಾಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ ಕಾನೂನು ಸಲ್ಲಾಗಾರ ಜಾವನ ಆಶಿಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ ನಾಗೇಶ ಸೋಂದೆ ಹಾಂಗೆಲೆ 90 ವರಸಾ ವಯಾರಿ 15-11-2020 ತಾರ್ಕೆರ ಮುಂಬಯಿಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಘರಾಂತ ಮರಣ ಪಾವಲಿಂತಿ. ‘ಮುಂಬಯಿಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ’ ಚೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಾವನ 1960 ದಶಕಾಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನ ಕರಚಾಂತ ಪಯಲೆ ಸ್ಥಾನಾರ …

Read More »

ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ತಳ – ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ನಾಂವ ಸೂಕ್ತ – ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ

ಆರತಾಂ ಮಂಗಳೂರ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಖಾಸಗಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ ಪರಭಾರೆ ಕೆಲೆಲೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ವಾಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಖೊ ಹಾತ್ತಾ ಬೊಟಾನಿ ಲೆಕಾಕ, ಆಶಿಲೆ ದಿವಸಾಂತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ 1952 ಇಸವಿಂತ ಮಂಗಳೂರ ವಿಮಾನ ತಳಾಚೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ ಕಾರಣ ಜಾಲಲೊ, ಮಂಗಳೂರು – ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜಿನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ (ಆರತಾಂ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ.), ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರ ಸರ್ವಋತು ಬಂದರ …

Read More »

ಕಥಾಪಾಠ್ 2 – ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ

ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆಬಿನಾರಾಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ‘ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಘಾಟಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ ಹಾಣಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆ.     ಪ್ರೇಮ್ …

Read More »

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಂಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2020 ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕೆಚ್ಯಾ ವಗ್ಗಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸೊಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 150 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, 100 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. 50 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ …

Read More »

ಕಥಾಪಾಠ್ – ಕಥೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್

ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 : ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೆಬಿನಾರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಟ್ವಿ ಕತೆಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆಂ. ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !