News

ಜೈಮನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್

ಜೈಮನ್ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆ  ‘Effect of Prarameters on Base Pressure in A Suddenly Expanded Duct at Supersonic Mach Number Regimes Using CFD and Design of Experiments’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಪ್ರಬಂದಾಕ್ ಬೆಳಗಾಂ, ವಿಶ್ವೇಶರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸನದ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜೈಮನಾನ್ ಹೊ ಮ್ಹಾಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬ್ಯಾರಿ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಫ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಹಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ದೊ| …

Read More »

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು’ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು’ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ‘ಯುವಕವಿಗಳ ಪ್ರಥಮ’ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರುಪಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಬೂಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ …

Read More »

ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ‘ನಾಚುಯಾಂ ಕುಂಪಾಸಾರ್’ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್

ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಚುಯಾಂ ಕುಂಪಾಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ತೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 15, 2020 ಆಯ್ತಾರಾ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಹಾಂಣಿ ರೇಡಿಯೊ ಸಾರಂಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಐ., ಏರ್ ಕಂಡೀಶನ್ಡ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಹಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ …

Read More »

ದುಬಂಯ್ತ್ ಕಾವ್ಯ್ ರಸಿಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲಿ ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ

ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ, ಯುಎಯಿಚ್ಯಾ ಕವಿ ಮಿತ್ರಾಂನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ರಿ.ಕಾಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾರ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ್ ಸಂಧಿ ಕವಿ ಗೋಷ್ಟಿ ಆನಿ ಕವಿತೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಸರ್ತ್ ಯುಎಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ್ ರಸಿಂಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ. ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವ್ಹರಾಂಕ್ ಹಿ ಸಾಂಜ್ ದುಬೈಚ್ಯಾ ಸ್ಮನಾ ಹೊಟೇಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ …

Read More »

ಮಾರ್ಚ್ 8ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿವೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ‘ದಿವೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಆಪ್ಲಿ 25 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಿಕೆಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲೊ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವರಾಂಚೆರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ 2020 ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಅಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೆಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮಾಯೆಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ : ಗೊಯಾಂತ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮಹೋತ್ಸವ’

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ಗೋಂಯ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಸಹಯೋಗಾನ 4 ದಿವಸಾಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿ. 31-01-2020 ಥಾವನ 3-02-2020 ಮೆರೆನ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕಲಾ ಮಂದಿರ, ಪೋಂಡಾ, ಗೋಂಯ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲೆಂ. 4 ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಂಜೆ 6.30 ಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಂಗೆಲೆ ‘ಪವರ್ ಪರ್ಬ’

ಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಂಗೆಲೆ ವೇದಿಕಾ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತೀನ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರಾಂತ ತೀನಿ ದಿವಸ ಚಲೆಲೆ ಪವರ್ ಪರ್ಬ- 2020 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಸ್ಟಾಲ 10 -01 - 2020 ತಾರ್ಕೆರ ಪವರ ಪರ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಜಯರಾಮ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಉದ್ಘಾಟನ ಕೆಲೆಂ. 

Read More »

‘ಸೆವಕ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

1959 ವೆರ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ 'ಸೆವಕ್' ಪತ್ರಾಚೊ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜನೆರ್ 1 ರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ದೊತೊರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಯಾಸ್ ಹಾಣೆ ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಚೊ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಲೇಖನಾಂ ಪುಂಜೊ 'ಮೀಡಿಯಾ' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ 2019 – 20 ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ವತೀನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ವರಸ ವರಸ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಈ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 28 -12 - 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !