Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

Kittall Media Network

mm
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ದೆ|ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ದೆ|ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸ್ಮಾರಕ್, 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ( ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಪುಸ್ತಕ್ ವಾ ಆಡಿಯೊ/ವಿಡಿಯೊ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್) ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್, 1 ದಸೆಂಬರ್ 2020 ಥಾವ್ನ್ 30 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2021 ಭಿತರ್ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಅರ್ಜ್ಯೊ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ 30 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2021 ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ www.poinnari.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. …

Read More »

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾನ್ ಕಣವಿಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ, ನಾಂವ್‌ವಸ್ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಜೀವಧ್ವನಿ’ ಕೊಂಕಣಿ ಆತಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಜಿವಾತಾಳೊ’. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಕ್ …

Read More »

ಫೆಡರೇಶನಾಕ್ ಆಪ್ಲೀಚ್ ಏಕ್ ಸುವಾತ್ ಜಾಯ್; ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ : ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ FKCA, ಬೆಂಗ್ಳುರ್

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ 33 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಶೀಯೇಶನ್ಸ್ ( FKCA) ಹಾಚಿ 24 ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್, ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, 22 ಅಗೋಸ್ತ್ 2021 ವೆರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾರ್ ಜಮ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, …

Read More »

ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

2018 ಪಾಸುನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್, ದೊ| ಅಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ  ಇ – ಪತ್ರ್  ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ  ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಜೆಕಾರ್ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ,  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.  ಕಥಾ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನ್ ಆನಿ ಪ್ರಬಂದ್ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ, …

Read More »

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜ್ ಸರೊನ್ 25 ವರ್ಸಾಂ – ಸಂಸ್ಮರಣ್

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜಾನ್ 1965 ಥಾವ್ನ್ 1996 ಪರ್ಯಾಂತ್, 31 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಮ್ಬ್ ಆವ್ಧೆಕ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಥಿವಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಭಾರ್ ನವ್ಯೊ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ, ಸಭಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೆವೆಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆ.  ನವ್ಯೊ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲಿಂ. …

Read More »

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ಆನಿ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’  ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್, ಸುಕ್ರಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್‌ 20 ತಾರಿಕೆರ್‌ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ವೆದಿರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ವೊರಾರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ| ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ಮುಕೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ’ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತೋತ್ಸವ’ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಲಗೋಷ್ಠಿ ತಿಸರೆ ಉಪಾಖ್ಯಾನ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಲ ಗೋಷ್ಠಿಚೆ ತಿಸರೆ ಉಪಾಖ್ಯಾನ 15/08/2021 ತಾರ್ಕೆರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನ ಸರ್ವ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. 1857 ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತಿಹಾಸ (ಪಯಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಾಚೆ ಇತಿಹಾಸ 1857) ಚೆ ಬದ್ದಲ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜಾಚೆ …

Read More »

ಸಂಭ್ರಮ್ ತಿದೊಡೊ, ಸಂದೇಶ್ ಏಕ್ : ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯೆಚೊ! – ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ, 15 ಅಗೋಸ್ತ್ 2021ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವ್ಹರಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ‘ದೀಸ್ ಆಯ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ…’ ಪ್ರವೇಶ್ ಗೀತಾದ್ವಾರಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪವಿತ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ|ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ದ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ವಾತಿಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾಂತ್  ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾವ್ನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್  ಚಾಲನ್ …

Read More »

ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ‘ಚೇತನ ಚಿಂತನ’ ಬುಕಾಕ್ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಆನಿ ದೆ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್, ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಚ್ಯಾ ʼಚೇತನ ಚಿಂತನʼ ಬುಕಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕಾಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕ್ ಚೇತನ್ …

Read More »